ULUSLARARASI BAĞ VE ŞARAP ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

ULUSLARARASI BAĞ VE ŞARAP ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- Türkiye Cumhuriyeti adına 2 Temmuz 2001 tarihinde Paris’te imzalanan “Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004