SİNEMATOGRAFİK ORTAK YAPIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

SİNEMATOGRAFİK ORTAK YAPIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- Türkiye tarafından 10 Ocak 1997 tarihinde imzalanan “Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004