MARKA KANUNU ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

MARKA KANUNU ANDLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 27 Ekim 1994 tarihinde Cenevre’de yapılan diplomatik konferans ile kabul edilen “Marka Kanunu Andlaşması”na katılmamız uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2004