TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA İLİŞKİN KANUN

KABUL TARİHİ : 21/04/2004
KANUN NO : 5143
 
RESMİ G.TARİHİ : 28/04/2004
RESMİ G. NO : 25446
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- İlk nasıp istihkakı
Madde 4.- Bir defa faydalanma
Madde 5.- Yönetmelik
Madde 6.- Cezaî müeyyide
Madde 7.- Yürürlükten kaldırılan kanunlar
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Geçici Madde 3.-
Madde 8.- Yürürlük
Madde 9.- Yürütme