KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 21/04/2004
KANUN NO : 5146
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/05/2004
RESMİ G. NO : 25455
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-