SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

 

SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 28/04/2004
KANUN NO : 5149
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/05/2004
RESMİ G. NO : 25455
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Madde 4.- Spor alanlarının düzenlenmesi
Madde 5.- Saha güvenliği
Madde 6.- Müsabaka güvenliği
Madde 7.- Ev sahibi spor kulüplerinin sorumlulukları
Madde 8.- Federasyonların görev ve sorumlulukları
Madde 9.- Taraftar dernekleri
Madde 10.- Taraftar temsilcileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğe İlişkin Fiiller

Madde 11.- Spor müsabakalarında satılması, kullanılması ve taşınması yasak olan madde ve cisimler
Madde 12.- Çirkin ve kötü tezahürat
Madde 13.- Seyir güvenliğini ihlâl
Madde 14.- Usulsüz bilet satışı
Madde 15.- Yasak beyan ve demeçler
Madde 16.- Yayın yasağı
Madde 17.- Yasak fiiller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ceza Hükümleri

Madde 18.- Spor müsabakalarında kullanılması ve taşınması yasak olan maddeleri kullanma ve taşıma
Madde 19.- Tedbirler
Madde 20.- Usulsüz bilet satma
Madde 21.- Yasak beyan ve demeç verme
Madde 22.- Yayın yasağı
Madde 23.- Yasaklara uymama
Madde 24.- Spor alanlarının zarara uğraması
Madde 25.- Şiddet olaylarının vuku bulması

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 26.- İstisna
Madde 27.- Tecil
Madde 28.- Cezaların uygulanması
Madde 29.- Yargılama usulü
Madde 30.- Yönetmelik
Madde 31.- Değiştirilen hükümler
Geçici Madde 1.-
Geçici Madde 2.-
Madde 32.- Yürürlük
Madde 33.- Yürütme