ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN MARAKEŞ TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN MARAKEŞ TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1. — 23 Eylül - 18 Ekim 2002 tarihlerinde Marakeş’te yapılan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Temsilciler Konferansı’nda kabul edilen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi (Cenevre - 1992)’nde değişiklik yapan Sonuç Belgeleri’nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/5/2004