TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA KONULARINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BREZİLYA FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA KONULARINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1. — 14 Ağustos 2003 tarihinde Brasilia'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/5/2004