TÜRKİYE’DE ULUSAL FONUN KURULMASI HAKKINDAKİ MUTABAKAT ZAPTININ EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

TÜRKİYE’DE ULUSAL FONUN KURULMASI HAKKINDAKİ MUTABAKAT ZAPTININ EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Temmuz 2003 tarihinde, Avrupa Topluluğu tarafından 3 Eylül 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye’de Ulusal Fon’un Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Eki"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/5/2004