KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 25/05/2004
KANUN NO : 5176
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/06/2004
RESMİ G. NO : 25486
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
 
Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Kuruluş
Madde 3.- Kurulun görevleri
Madde 4.- Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru
Madde 5.- İnceleme ve araştırma
Madde 6.- Bilgi ve belge istenmesi
Madde 7.- Yönetmelik
Madde 8.-
Madde 9.-
Madde 10.- Yürürlük
Madde 11.- Yürütme