ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 10/06/2004
KANUN NO :

5188

 
RESMİ G.TARİHİ : 26/06/2004
RESMİ G. NO : 25504
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Özel güvenlik izni
Madde 4.- Özel güvenlik komisyonu
Madde 5.- Özel güvenlik şirketleri
Madde 6.- Ek önlemler

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 7.- Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri
Madde 8.- Silah bulundurma ve taşıma yetkisi
Madde 9.- Görev alanı
Madde 10.- Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar
Madde 11.- Çalışma izni
Madde 12.- Kimlik
Madde 13.- Kıyafet
Madde 14.- Eğitim
Madde 15.- Tazminat

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklar ve Ceza Hükümleri

Madde 16.- Görev dışında çalıştırma yasağı
Madde 17.- Grev yasağı
Madde 18.- Görevden uzaklaştırma yasağı
Madde 19.- Adlî suçlar ve cezalar
Madde 20.- İdarî suçlar ve cezalar  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 21.- Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
Madde 22.- Denetim
Madde 23.- Ceza uygulaması
Madde 24.- Ruhsat harcı
Madde 25.- Yeniden değerleme oranının uygulanması
Madde 26.- Yönetmelik
Madde 27.- Yürürlükten kaldırılan kanun
Geçici Madde 1.-
Madde 28.- Yürürlük
Madde 29.- Yürütme