ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 22/06/2004
KANUN NO :

5195

 
RESMİ G.TARİHİ : 1/07/2004
RESMİ G. NO : 25509
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-
Madde 6.-
Madde 7.-
Madde 8.-
Madde 9.-
Madde 10.-