Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumuanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU, SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMUANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 24/06/2004
KANUN NO :

5198

 
RESMİ G.TARİHİ : 06/07/2004
RESMİ G. NO : 25514
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-

Madde 6.-
Madde 7.-
Madde 8.-
Madde 9.-

Madde 10.-
Madde 11.-
Madde 12.-
Madde 13.-

Madde 14.-
Madde 15.-
Madde 16.-
Madde 17.-
Madde 18.-
Madde 19.-
Madde 20.-
Madde 21.-
Madde 22.-