TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN


TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 04/11/2004
KANUN NO :

5252

 
RESMİ G.TARİHİ : 13/11/2004
RESMİ G. NO : 25642
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Yollamalar
Madde 4.- Diğer kanunlardaki para cezalarının artırılması ve usulü
Madde 5.- Ağır para cezasının dönüştürülmesi
Madde 6.- Ağır hapis cezasının dönüştürülmesi
Madde 7.- Hafif hapis ve hafif para cezalarının dönüştürülmesi
Madde 8.- Yeni Türk Lirasının kullanılması
Madde 9.- Lehe olan hükümlerin uygulanmasında usul
Madde 10.- İnfazın ertelenmesi veya durdurulması
Madde 11.-
Madde 12.-
Madde 13.- Yürürlük
Madde 14.- Yürütme