DERNEKLER KANUNU


DERNEKLER KANUNU

KABUL TARİHİ : 04/11/2004
KANUN NO :

5253

 
RESMİ G.TARİHİ : 23/11/2004
RESMİ G. NO : 25649
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Tanımlar
Madde 3.- Dernek kurma hakkı
Madde 4.- Dernek tüzüğü
Madde 5.- Uluslararası faaliyet
Madde 6.- Tüzel kişilerin oy kullanması
Madde 7.- Şube genel kurulları
Madde 8.- Federasyon ve konfederasyonlar
Madde 9.- İç denetim
Madde 10.- Yardım ve işbirliği
Madde 11.- Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri
Madde 12.- Sandık kurma
Madde 13.- Dernek görevlileri ve ücretleri
Madde 14.- Gençlik ve spor kulüpleri
Madde 15.- Tasfiye
Madde 16.- Basımevlerinin sorumluluğu
Madde 17.- Hata ve noksanlıkların giderilmesi
Madde 18.- Yargılama usulü
Madde 19.- Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim
Madde 20.- Kolluk kuvvetlerinin yetkisi
Madde 21.- Yurt dışından yardım alınması
Madde 22.- Taşınmaz mal edinme
Madde 23.- Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi
Madde 24.- Temsilcilik
Madde 25.- Plâtform oluşturma
Madde 26.- Derneklerin izinle kurabileceği tesisler
Madde 27.- Kamu yararına çalışan dernekler
Madde 28.- Dernek adları
Madde 29.- Bazı ad ve işaretleri kullanma yasağı
Madde 30.- Kurulması yasak olan dernekler ve yasak faaliyetler
Madde 31.- Kayıt ve yazışma dili
Madde 32.- Ceza hükümleri
Madde 33.- Cezaların uygulanması
Madde 34.- Cemiyetler ve Dernekler kanunlarına yapılan atıflar
Madde 35.- Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri
Madde 36.- Uygulanacak hükümler
Madde 37.- Yönetmelik
Madde 38.- Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 39.- Yürürlük
Madde 40.- Yürütme