AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN


AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 10/11/2004
KANUN NO :

5256

 
RESMİ G.TARİHİ : 13/11/2004
RESMİ G. NO : 25642
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Tanımlar
Madde 3.- Görevler
Madde 4.- Teşkilât
Madde 5.- Genel Müdür
Madde 6.- Genel Müdür Yardımcısı
Madde 7.- Ana hizmet birimleri
Madde 8.- Aile ve Sosyal Sorunları Araştırma Daire Başkanlığı
Madde 9.- Eğitim, Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Madde 10.- Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Madde 11.- Danışma ve yardımcı hizmet birimleri
Madde 12.- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 13.- Hukuk Müşavirliği
Madde 14.- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Madde 15.- Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulu
Madde 16.- Aile ve Sosyal Araştırmalar Danışma Kurulunun görevleri
Madde 17.- Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 18.- Koordinasyon ve işbirliği
Madde 19.- Yetki devri
Madde 20.- Atama
Madde 21.- Kadrolar
Madde 22.- Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı
Madde 23.- Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı
Madde 24.- Personel rejimi
Madde 25.- Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma
Madde 26.- Görevlendirme
Madde 27.- Değiştirilen hükümler
Madde 28.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 29.- Yürürlük
Madde 30.- Yürütme