MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN


MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 11/11/2004
KANUN NO :

5257

 
RESMİ G.TARİHİ : 13/11/2004
RESMİ G. NO : 25642
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-