ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 25/11/2004
KANUN NO :

5260

 
RESMİ G.TARİHİ : 30/11/2004
RESMİ G. NO : 25656
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 
Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-