ORGANİK TARIM KANUNU


ORGANİK TARIM KANUNU

KABUL TARİHİ : 01/12/2004
KANUN NO :

5262

 
RESMİ G.TARİHİ : 03/12/2004
RESMİ G. NO : 25659
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Komiteler, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ve Müteşebbis

Madde 4.- Komitelerin oluşumu, yetki, görev ve sorumlulukları
Madde 5.- Yetkilendirilmiş kuruluşlar
Madde 6.- Müteşebbis

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Madde 7.- Organik tarım faaliyetleri
Madde 8.- Organik ürünlerin ve girdilerin reklam ve tanıtımı
Madde 9.- Organik ürünlerin ve girdilerin ihracatı
Madde 10.- Organik ürünlerin ve girdilerin ithalatı
Madde 11.- Denetim

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ceza Hükümleri, Cezaların Tahsili ve İtiraz

Madde 12.- Ceza hükümleri
Madde 13.- Cezaların tahsili ve itiraz

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 14.- Yürürlük
Madde 15.- Yürütme