SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 01/12/2004
KANUN NO :

5263

 
RESMİ G.TARİHİ : 09/12/2004
RESMİ G. NO : 25665
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Görev ve Yetkiler

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Tanımlar
Madde 3.- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Fon Kurulu

Madde 4.- Teşkilât
Madde 5.- Fon Kurulunun oluşumu ve görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri ve Görevleri

Madde 6.- Genel Müdür
Madde 7.- Genel Müdür Yardımcısı
Madde 8.- Ana hizmet birimleri ve görevleri
Madde 9.- Danışma birimi ve görevleri
Madde 10.- Yardımcı hizmet birimleri ve görevleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 11.- Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri
Madde 12.- Sosyal Yardım Uzman ve Uzman Yardımcılığı
Madde 13.- Atama
Madde 14.- Başka kurumlardan personel görevlendirme
Madde 15.- Kadrolar
Madde 16.-
Madde 17.-
Madde 18.-
Madde 19.-
Madde 20.-
Madde 21.- Yürürlük
Madde 22.- Yürütme