TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 09/12/2004
KANUN NO :

5274

 
RESMİ G.TARİHİ : 15/12/2004
RESMİ G. NO : 25671
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-