2003 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU

2003 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU

KABUL TARİHİ : 28/12/2004
KANUN NO :

5278

 
RESMİ G.TARİHİ : 06/01/2005
RESMİ G. NO : 25692 - Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3.- Nazım gelir ve gider
Madde 4.- Denge
Madde 5 .- Tamamlayıcı ödenek
Madde 6 .- Devredilen ödenek
Madde 7.- İptal edilen ödenek
Madde 8.- Devlet borçları
Madde 9 .- Yürürlük
Madde 10 .- Yürütme