2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU

2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU

KABUL TARİHİ : 28/12/2004
KANUN NO :

5279

 
RESMİ G.TARİHİ : 06/01/2005
RESMİ G. NO : 25692 - Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı
Madde 2.- Bağlı cetveller
Madde 3.- Tarım reformu uygulaması ile ilgili davaların takibi
Madde 4.- Bazı ödeneklerin kullanılmasına ilişkin işlemler
Madde 5.- Karayolları Genel Müdürlüğü yol bakım işleri için gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Madde 6.- Karayolları Genel Müdürlüğü yol bakım işleri için gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi
Madde 7.- Yüksek öğretim kurumları ile ilgili hükümler
Madde 8.- Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili işlemler
Madde 9.- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemler
Madde 10.- 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun uygulanması
Madde 11.- Yürürlük
Madde 12.- Yürütme