2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU

2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU

KABUL TARİHİ : 28/12/2004
KANUN NO :

5280

 
RESMİ G.TARİHİ : 06/01/2005
RESMİ G. NO : 25692 - Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3.- Denge
Madde 4.- Tamamlayıcı ödenek
Madde 5.- Devredilen ödenek
Madde 6.- İptal edilen ödenek
Madde 7.- Kişi borçları
Madde 8.- Yürürlük
Madde 9.- Yürütme