BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEMESİNE DAİR KANUN

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEMESİNE DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 30/12/2004
KANUN NO :

5282

 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/2004
RESMİ G. NO : 25687 - 3.Mük.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar
Madde 4.- Sağlık birimlerinin Bakanlığa devri
Madde 5.- Devredilen personel
Madde 6.- Kurum tabipliklerinin devri
Madde 7.- Vergi istisnası
Madde 8.- Avans ödemesi
Madde 9.- Atıflar ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 10.- Yürürlük
Madde 11.- Yürütme