TÜRKIYE CUMHURIYETI ILE PAKISTAN İSLAM CUMHURIYETI ARASINDA HUKUKÎ VE TICARÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ 9 UNCU MADDESINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR EK PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN

TÜRKIYE CUMHURIYETI ILE PAKISTAN İSLAM CUMHURIYETI ARASINDA HUKUKÎ VE TICARÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ 9 UNCU MADDESINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR EK PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAIR KANUN

KABUL TARİHİ : 06/01/2005
KANUN NO :

5284

 
RESMİ G.TARİHİ : 11/01/2005
RESMİ G. NO : 25697
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-