AFYON İLININ ADININ AFYONKARAHISAR OLARAK DEĞIŞTIRILMESI HAKKINDA KANUN

              

 

Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun


Madde 1.- Afyon ilinin adı Afyonkarahisar olarak değiştirilmiştir.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.