MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 02/02/2005
KANUN NO :

5289

 
RESMİ G.TARİHİ : 08/02/2005
RESMİ G. NO : 25721
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-