TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KARŞILIKLI KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE LÜBNAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KARŞILIKLI KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 12 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

7 Şubat 2005