TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ MALÎ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALÎ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ MALÎ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALÎ YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 14 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki malî işbirliği çerçevesinde temin edilecek malî yardımların uygulanmasına ilişkin "Çerçeve Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25 Şubat 2005