NOTERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

NOTERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 02/03/2005
KANUN NO :

5309

 
RESMİ G.TARİHİ : 08/03/2005
RESMİ G. NO : 25749
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-
Madde 6.-
Madde 7.-
Madde 8.-