ULUSLARARASI YASAL METROLOJİ ÖRGÜTÜ KURULUŞ SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

              

 

ULUSLARARASI YASAL METROLOJİ ÖRGÜTÜ KURULUŞ SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- 12 Ekim 1955 tarihinde Paris’te hazırlanan “Uluslararası Yasal metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesi”ne katılmamız uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.