CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 23/03/2005
KANUN NO :

5320

 
RESMİ G.TARİHİ : 31/03/2005
RESMİ G. NO : 25772
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1.- Amaç
Madde 2 .- Kapsam

İKİNCİ BÖLÜM

Uyum Hükümleri

Madde 3.- Yollamalar
Madde 4.- Mahkemelerin görevleri
Madde 5.- Gıyabî tutuklama kararları
Madde 6.- Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
Madde 7.- İtiraz
Madde 8.- Temyiz ve karar düzeltme
Madde 9 .- Şahsî dava
Madde 10.- Ceza kararnamesi
Madde 11 .- Yargılamaya katılamayacak hâkim
Madde 12.- Tutuklulukta geçecek süre ve tanıkların dinlenmesi
Madde 13.- Müdafi, vekil ve uzlaştırıcı ücreti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 14.- Yönetmeliklerin çıkarılması
Madde 15.- Zamanaşımı
Madde 16.- Kolluğa bildirim
Madde 17 .- Parada sahtecilikle ilgili bilgilerin toplanması
Madde 18.- Yürürlükten kaldırılan kanunlar
Madde 19.- Yürürlük
Madde 20.- Yürütme