SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN

KABUL TARİHİ : 12/04/2005
KANUN NO :

5331

 
RESMİ G.TARİHİ : 16/04/2005
RESMİ G. NO : 25788
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-