GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 05/05/2005
KANUN NO :

5345

 
RESMİ G.TARİHİ : 16/05/2005
RESMİ G. NO : 25817
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler

Madde 3.- Teşkilat
Madde 4.- Görevler
Madde 5.- Başkan
Madde 6.- Başkan yardımcıları
Madde 7.- Koordinasyon Kurulu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Madde 8.- Ana hizmet birimleri
Madde 9.- Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 10.- Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Madde 11.- Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 12.- Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı
Madde 13.- Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
Madde 14.- Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı
Madde 15.- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Madde 16.- Danışma birimleri
Madde 17.- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 18.- Hukuk Müşavirliği
Madde 19.- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 20.- Yardımcı hizmet birimleri
Madde 21.- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Madde 22.- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

ALTINCI BÖLÜM

Madde 23.- Taşra teşkilatı
Madde 24.- Vergi Dairesi Başkanlığı
Madde 25.- Vergi Dairesi Başkanı

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk

Madde 26.- Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 27.- Yetki devri

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 28.- Atama
Madde 29.- Denetim elemanı ve uzman personel çalıştırılması
Madde 30.- Performans yönetimi
Madde 31.- Vergi Danışma Komitesi
Madde 32.- Kadrolar
Madde 33.- Atıflar ve yetkiler
Madde 34.- Değiştirilen hükümler
Madde 35.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 36.- Yürürlük
Madde 37.- Yürütme