BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KABUL TARİHİ : 25/05/2005
KANUN NO :

5352

 
RESMİ G.TARİHİ : 01/06/2005
RESMİ G. NO : 25832
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Adlî sicil kayıtlarının tutulması
Madde 3.- Merkezî ve mahalli adlî sicillerin görevleri
Madde 4.- Adlî sicile kaydedilecek bilgiler
Madde 5.- Adlî sicile kaydedilmeyecek bilgiler
Madde 6.- Diğer bilgilerin kaydı
Madde 7.- Adlî sicil bilgileri verilebilecek olanlar
Madde 8.- Adlî sicil bilgilerini verebilecek merciler
Madde 9.- Adlî sicil bilgilerinin silinmesi
Madde 10.- Arşiv bilgilerinin istenmesi
Madde 11.- Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin gizliliği
Madde 12.- Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
Madde 13.- Adlî sicil ve arşiv kayıtlarında sorgulama yetkisi verilmesi
Madde 14.- Komisyon
Madde 15.- Yönetmelik
Madde 16.- Merkezî ve mahalli adlî sicildeki atamalar
Madde 17.- Malî hükümler
Madde 18.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 19.- Yürürlük
Madde 20.- Yürütme