TARIM SİGORTALARI KANUNU

TARIM SİGORTALARI KANUNU

KABUL TARİHİ : 14/06/2005
KANUN NO :

5363

 
RESMİ G.TARİHİ : 21/06/2005
RESMİ G. NO : 25852
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 4.- Havuz
Madde 5.- Kurul
Madde 6.- Kurulun görev ve sorumlulukları
Madde 7.- Havuzun kaynakları
Madde 8.- Havuzun kaynaklarının kullanım yerleri
Madde 9.- Şirket
Madde 10.- Bakanlığın görev ve yetkileri
Madde 11.- Denetim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Riskler, Sigorta Sözleşmeleri, Havuza Katılım, Reasürans, Yardım ve Destekler

Madde 12.- Havuz tarafından teminat altına alınacak riskler
Madde 13.- Prim desteği
Madde 14.- Sigorta sözleşmeleri ve Havuza katılım
Madde 15.- Reasürans
Madde 16.- Hasar fazlası desteği
Madde 17.- Yardım ve borç ertelemesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 18.- Yönetmelik
Madde 19.- Yürürlük
Madde 20.- Yürütme