YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN

YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 16/06/2005
KANUN NO :

5366

 
RESMİ G.TARİHİ : 05/07/2005
RESMİ G. NO : 25866
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Alanların belirlenmesi
Madde 3.- Uygulama
Madde 4.- Taşınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve kamulaştırma
Madde 5.- Sınırlı ayni hak tesisi
Madde 6.- Yönetmelik
Madde 7.- Uygulanmayacak hükümler
Madde 8.- Yürürlük
Madde 9.- Yürütme