LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 16/06/2005
KANUN NO :

5368

 
RESMİ G.TARİHİ : 29/06/2005
RESMİ G. NO : 25860
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Amaç ve kapsam
Madde 2.- Lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu açacaklarda aranacak şartlar
Madde 3.- Lisanslı harita kadastro mühendislik sınavı
Madde 4.- Kuruluş, görev, lisans verilmesi ve denetim
Madde 5.- Yemin ve sorumluluk
Madde 6.- Büro tescili
Madde 7.- Yasaklar
Madde 8.- Tutulacak defter ve belgeler ile uygulanacak ücretler
Madde 9.- Lisansın iptali
Madde 10.- Cezai hükümler
Madde 11.- Yönetmelik
Madde 12.- Yürürlük
Madde 13.- Yürütme