EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

EVRENSEL HİZMETİN SAĞLANMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 16/06/2005
KANUN NO :

5369

 
RESMİ G.TARİHİ : 25/06/2005
RESMİ G. NO : 25856
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Yükümlülük ve Hizmet Türleri

Madde 3.- İlkeler
Madde 4.- İşletmecinin yükümlülüğü
Madde 5.- Evrensel hizmetin kapsamı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Evrensel Hizmetin Gelirleri ve Net Maliyet

Madde 6.- Evrensel hizmetin gelirleri
Madde 7.- Evrensel hizmetin net maliyeti

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 8.-
Madde 9.-
Madde 10.-
Madde 11.-
Madde 12.-
Madde 13.- Yürürlük
Madde 14.- Yürütme