TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 21/06/2005
KANUN NO :

5370

 
RESMİ G.TARİHİ : 23/06/2005
RESMİ G. NO : 25854
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-