ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 01/07/2005
KANUN NO :

5378

 
RESMİ G.TARİHİ : 07/07/2005
RESMİ G. NO : 25868
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar
Madde 4.- Genel esaslar

İKİNCİ BÖLÜM

Sınıflandırma, Bakım, Rehabilitasyon, İstihdam, Eğitim, İş ve Meslek Analizi

Madde 5.- Sınıflandırma
Madde 6.- Bakım
Madde 7.- Ruhsatlandırma
Madde 8.- Hizmet sunumu
Madde 9.- Bakım çeşitleri
Madde 10.- Rehabilitasyon
Madde 11.- Erken tanı ve koruyucu hizmetler
Madde 12.- İş ve meslek analizi
Madde 13.- Meslekî rehabilitasyon
Madde 14.- İstihdam
Madde 15.- Eğitim ve öğretim
Madde 16.- Eğitsel değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değiştirilen Hükümler

Madde 17.-
Madde 18.-
Madde 19.-
Madde 20.-
Madde 21.-
Madde 22.-
Madde 23.-
Madde 24.-
Madde 25.-
Madde 26.-
Madde 27.-
Madde 28.-
Madde 29.-
Madde 30.-
Madde 31.-
Madde 32.-
Madde 33.-
Madde 34.-
Madde 35.-
Madde 36.-
Madde 37.-
Madde 38.-
Madde 39.-
Madde 40.-
Madde 41.-
Madde 42.-
Madde 43.-
Madde 44.-
Madde 45.-
Madde 46.-
Madde 47.-
Madde 48.-
Madde 49.-
Madde 50.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 51.- Yürürlük
Madde 52.- Yürütme