ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

KABUL TARİHİ : 02/07/2005
KANUN NO :

5380

 
RESMİ G.TARİHİ : 06/07/2005
RESMİ G. NO : 25867
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-