ÇOCUK KORUMA KANUNU

ÇOCUK KORUMA KANUNU

KABUL TARİHİ : 03/07/2005
KANUN NO :

5395

 
RESMİ G.TARİHİ : 15/07/2005
RESMİ G. NO : 25876
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Kapsam
Madde 3.- Tanımlar
Madde 4.- Temel ilkeler

İKİNCİ BÖLÜM

Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

Madde 5.- Koruyucu ve destekleyici tedbirler
Madde 6.- Kuruma başvuru
Madde 7.- Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alınması
Madde 8.- Tedbirlerde yetki
Madde 9.- Acil korunma kararı alınması
Madde 10.- Bakım ve barınma kararlarının yerine getirilmesi
Madde 11.- Çocuklara özgü güvenlik tedbiri
Madde 12.- Akıl hastalığı
Madde 13.- Tedbir kararlarında usûl
Madde 14.- Kanun yolu

İKİNCİ KISIM

Soruşturma ve Kovuşturma

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturma

Madde 15.- Soruşturma
Madde 16.- Çocuğun gözaltında tutulması
Madde 17.- İştirak hâlinde işlenen suçlar
Madde 18.- Çocuğun nakli
Madde 19.- Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
Madde 20.- Adlî kontrol
Madde 21.- Tutuklama yasağı

İKİNCİ BÖLÜM

Kovuşturma

Madde 22.- Duruşma
Madde 23.- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
Madde 24.- Uzlaşma

ÜÇÜNCÜ KISIM

Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılığı

BİRİNCİ BÖLÜM

Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi

Madde 25.- Mahkemelerin kuruluşu
Madde 26.- Mahkemelerin görevi
Madde 27.- Mahkemelerin yargı çevresi
Madde 28.- Hâkimlerin atanmaları

İKİNCİ BÖLÜM

Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk

Madde 29.- Cumhuriyet savcılığı çocuk bürosu
Madde 30.- Çocuk bürosunun görevleri
Madde 31.- Kolluğun çocuk birimi
Madde 32.- Görevlilerin eğitimleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal İnceleme

Madde 33.- Sosyal çalışma görevlileri
Madde 34 .- Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri
Madde 35.- Sosyal inceleme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Madde 36.- Denetim altına alma kararı
Madde 37.- Denetim görevlisinin görevlendirilmesi
Madde 38.- Denetim görevlisinin görevleri
Madde 39.- Denetim plânı ve raporu
Madde 40.- Denetimin sona ermesi
Madde 41.- Sosyal inceleme ve denetim raporları hakkında bilgi edinme

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 42.- Uygulanacak hükümler
Madde 43.- Çocuğun giderleri
Madde 44.- Kamu görevlisi
Madde 45.- Kurumlar
Madde 46.- Kadrolar
Madde 47.- Yönetmelik
Madde 48.- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 49.- Yürürlük
Madde 50.- Yürütme