VİYANA VE PARİS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ORTAK PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


VİYANA VE PARİS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ORTAK PROTOKOLUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- Ülkemiz tarafından 21 Eylül 1988 tarihinde imzalanan nükleer enerji alanında üçüncü taraf sorumluluğuna dair “Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokol”un onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.