MÜŞTEREK TAARRUZ UÇAĞI SİSTEM GELİŞTİRME VE GÖSTERİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİ İLE İLGİLİ MUTABAKAT MUHTIRASI VE BUNA İLİŞKİN TAMAMLAYICI ANLAŞMA,MALÎ YÖNETİM USULLERİ DOKÜMANI VE EK MEKTUPLARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


MÜŞTEREK TAARRUZ UÇAĞI SİSTEM GELİŞTİRME VE GÖSTERİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİ İLE İLGİLİ MUTABAKAT MUHTIRASI VE BUNA İLİŞKİN TAMAMLAYICI ANLAŞMA,MALÎ YÖNETİM USULLERİ DOKÜMANI VE EK MEKTUPLARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Madde 1.- Türkiye,Amerika Birleşik Devletleri, İtalya,Hollanda, Kanada,İngiltere, Norveç ve Danimarka’nın katılımıyla sürdürülmekte olan “Müşterek Taarruz Uçağı-JSF” Programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve buna ilişkin Tamamlayıcı Anlaşma,Malî Yönetim Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların onaylanması uygun bulunmuştur.

Madde 2.- Bu Kanun 11 Temmuz 2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.