SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 10/11/2005
KANUN NO :

5431

 
RESMİ G.TARİHİ : 18/11/2005
RESMİ G. NO : 25997
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Madde 1.- Amaç
Madde 2.- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görevler ve Yetkiler

Madde 3.- Teşkilat yapısı
Madde 4 .- Görevler ve yetkiler
Madde 5.- Genel Müdür
Madde 6.- Genel Müdür Yardımcısı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Madde 7.- Ana hizmet birimleri
Madde 8 .- Uçuş Standartları Daire Başkanlığı
Madde 9 .- Hava Ulaşım Daire Başkanlığı
Madde 10 .- Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı
Madde 11.- Hava Alanları Daire Başkanlığı
Madde 12 .- Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Madde 13.- Danışma birimleri
Madde 14.- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 15.- Hukuk Müşavirliği

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 16.- Yardımcı hizmet birimleri
Madde 17.- İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Madde 18.- Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ALTINCI BÖLÜM

Sorumluluk, Yetki Devri, Atama ve Düzenleme Yapma

Madde 19.- Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 20.- Yetki devri
Madde 21.- Atama
Madde 22.- Düzenleme görev ve yetkisi

YEDİNCİ BÖLÜM

Teknik Denetçiliğe Görevlendirme, Havacılık Uzmanlığı, Personelin Statüsü

Madde 23.- Teknik denetçiliğe görevlendirme
Madde 24.- Havacılık uzmanlığı ve havacılık uzman yardımcılığı
Madde 25.- Personelin statüsü

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Anlaşmalarla Hizmet Yapma ve Anlaşmazlıkların Halli

Madde 26 .- Gelirler
Madde 27.- Anlaşmalarla hizmet yapma, sınavlar, denetlemeler
Madde 28.- Anlaşmazlıkların halli
Madde 29.- Atıflar

DOKUZUNCU BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 30.-
Madde 31 .-
Madde 32.-
Madde 33.-

ONUNCU BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Madde 34.- Yürürlük
Madde 35.- Yürütme