2004 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU

 

2004 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU

KABUL TARİHİ : 27/12/2005
KANUN NO :

5438

 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/2005
RESMİ G. NO : 26040 - MÜK.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3.- Nazım gelir ve gider
Madde 4.- Denge
Madde 5.- Tamamlayıcı ödenek
Madde 6.- Devredilen ödenek
Madde 7.- İptal edilen ödenek
Madde 8.- Devlet borçları
Madde 9.- Yürürlük
Madde 10.- Yürütme