2004 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU

 

2004 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU

KABUL TARİHİ : 27/12/2005
KANUN NO :

5439

 
RESMİ G.TARİHİ : 31/12/2005
RESMİ G. NO : 26040 - MÜK.
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.- Gider bütçesi
Madde 2.- Gelir bütçesi
Madde 3.- Denge
Madde 4.- Tamamlayıcı ödenek
Madde 5.- Devredilen ödenek
Madde 6.- İptal edilen ödenek
Madde 7.- Yürürlük
Madde 8.- Yürütme