2004 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİNHESAP KANUNU

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ 867 VE 170 SAYILI KANUNLARA TABİ İŞLETMELER DIŞINDA KALAN TAŞRA KURULUŞLARINA DÖNER SERMAYE VERİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA, ZİRAAT VEKALETİNE MERBUT BAZI MEKTEP VE MÜESSESELERİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 28/12/2005
KANUN NO :

5441

 
RESMİ G.TARİHİ : 03/01/2006
RESMİ G. NO : 26042
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP
DÜSTUR SAYFA :  
 

Madde 1.-
Madde 2.-
Madde 3.-
Madde 4.-
Madde 5.-
Madde 6.-
Madde 7.-